top of page

צוות משרד צבי רון הנדסת בניין ושמאות מקרקעין בע"מ עוסק בענף הבניה החל משנת 1975 בייעוץ הנדסי, בפיקוח ובניהול פרויקטים רחבי–היקף למגורים, תעשיה ומבני ציבור.

אודות המשרד
Cityscape

אודות המשרד

✓ צוות משרדנו עוסק בשמאות מקרקעין משנת 1985
במגוון ההערכות והשומות בשימושי נדל"ן השונים.

✓ צוות משרדנו עוסק בסוגיות שמאיות מגוונות שונות
(היטלי השבחה, מס שבח, ירידת ערך והפקעות) עבור ועדות מקומיות וגופים עסקיים שונים.

✓ צוות משרדנו עוסק במתן שירותים הנדסיים וייעוץ בשמאות על כל גווניה ובכלל זה, ביקורת מבנים, שמאות מקרקעין, התאמה לתקנים, פיקוח הנדסי, ייעוץ בנושאי חומרים וטכנולוגיות בניה, ליקויי בניה לנזקי בניה ובוררות במסגרת הנדסה אזרחית.

✓ צוות משרדנו משמש כמומחה, מגשר ובורר מטעם בתי המשפט
השלום והמחוזי, וכמומחה מטעם המפקחים על רישום מקרקעין בכל רחבי הארץ, בנושא הנדסת בנין ושמאות מקרקעין.

✓ צוות משרדנו ערך למעלה מ-4,000 חוות דעת
כמומחה מטעם בתי המשפט השונים.

עיסוקי המשרד

עיסוקי המשרד

השותפים

צוות המשרד